Karin Ahlin

Karin är ordförande för Svenska Tecknare samt storyteller i Studio Ahlin.